బిల్వ పత్రాలతో శనీశ్వరునికి పూజ ఎందుకు చేస్తారంటే ..

Maredu Leaves : హిందూ ధర్మంలో బిల్వ పత్రానికి అత్యంత విశిష్ట స్థానం ఉంది. దీనిని మారేడు దళం అని కూడా అంటారు. ఒక్కో దేవుడికి ఒక్కో

Read more

Shani Dev-శనీశ్వరునికి నువ్వుల నూనెతో దీపం ఎలా వెలిగించాలో తెలుసుకుందాం

Shani Dev:శనీశ్వరునికి నువ్వుల నూనెతో దీపం ఎలా వెలిగించాలో తెలుసుకుందాంకొంత మందికి ఏదైనా పని ప్రారంభించినప్పుడు అనుకోని అవాంతరాలు ఏర్పడటం మరియు కొంత మందికి ఏలినాటి శని

Read more