ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో కానీ ఈ రాశుల వారు సంక్రాంతి నుంచి కుభేరులు కాబోతున్నారు… ఆ విషయాలలో జాగ్రత్త?

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మకర సంక్రాతి అనేది అతి ముఖ్యమైన పెద్ద పండుగ. పుష్య మాసంలో సూర్యుడు మకరరాశిలోకి ప్రవేశించటం వలన ఈ సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటాం.

Read more

భోగి పండుగ రోజు మంటలు వేయడంలోని పరమార్థంఏమిటి?​

సూర్యుడు దక్షిణాయనంలో ఉండే చివరి రోజు భోగి. ఈ రోజు చలి తారస్థాయిలో ఉంటుంది కాబట్టి, భోగిమంటలు వేసుకోమని సూచిస్తుంటారు. భోగినాటికి ఉధృతంగా ఉండే చలి వల్ల

Read more

సంక్రాంతి పండుగ ప్రత్యేకతలు ఏమిటో తెలుసా?

సంక్రాంతి పండుగను కొన్ని ప్రాంతాలలో మూడు రోజులు,కొన్ని ప్రాంతాలలో నాలుగు రోజులు జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగకు కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. వీటిని ఆచారం అని కూడా అనవచ్చు.

Read more

కనుమ పండుగ విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?

సంక్రాంతి తర్వాతి రోజు వచ్చే పండుగ కనుమ. మూడవ రోజయిన కనుమ వ్యవసాయంలో తమకు ఎంతో చేదోడువాదోడు ఉన్నందుకు పశువులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపటానికి జరుపుతారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో

Read more

భోగి పండుగ విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?

సంక్రాంతి ముందు రోజు భోగి పండుగను చేసుకుంటారు. ఈ రోజున ఉదయం తెల్లవారక ముందే, అంటే 3:30, 4:00 మధ్యలో అందరూ లేచి భోగి మంటలు వెలిగిస్తారు.

Read more

సంక్రాతి పండుగ విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?

సంక్రాతి లేదా సంక్రమణము అంటే మారడం అని అర్థం. సూర్యుడు మేషాది ద్వాదశ రాశులందు క్రమంగా పూర్వరాశి నుంచి ఉత్తరరాశిలోకి ప్రవేశించడం సంక్రాంతి. అందుచేత సంవత్సరానికి పన్నెండు

Read more