ఇంతకు సంక్రాంతి విన్నర్‌ ఎవరో తెలుసా?

సంక్రాంతికి నాలుగు సినిమాలు అంటూ మూడు నెలలుగా ప్రేక్షకులు ఎదురు చూశారు.అంతా ఎదురు చూసినట్లుగానే నాలుగు సినిమాలు దర్బార్‌తో మొదలు పెట్టి నిన్న వచ్చిన ఎంత మంచివాడివిరా

Read more

మూడు సినిమాలు మూడు విజయాలతో రికార్డు

సంక్రాంతికి సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేశాయి. సంక్రాంతి సందడి ముందే నెలకొంది. థియేటర్లలో అభిమాన హీరోల సినిమాలు చూడటానికి ఎగబడుతున్నారు. ఏకంగా ఈసారి మూడు భారీ సినిమాలు

Read more

2000 వ సంవత్సరం నుంచి సంక్రాంతి కి రిలీజ్ చేసిన బాలకృష్ణ సినిమాలు

2000 వ సంవత్సరం నుంచి సంక్రాంతి కి రిలీజ్ చేసిన బాలకృష్ణ సినిమాలు 2000 – వంశానికొక్కడు 2001 – నరసింహనాయుడు 2002 – సీమసింహం 2004

Read more

2000 వ సంవత్సరం నుంచి సంక్రాంతి కి మెగా ఫ్యామిలీ రిలీజ్ చేసిన సినిమాలు

2000 వ సంవత్సరం నుంచి సంక్రాంతి కి మెగా ఫ్యామిలీ రిలీజ్ చేసిన సినిమాలు 2000 – అన్నయ్య 2001 – మృగరాజు 2004 – అంజి

Read more