seemantham

Devotional

సీమంతం సమయంలో గాజులు ఎందుకు తొడుగుతారు?

ఏ శుభకార్యములో చేయని విధంగా సీమంతం సమయములో గర్భిని స్త్రీకి అందరు గాజులు తొడుగుతారు. ఈ ఆచారం మన పూర్వీకుల నుండి వస్తుంది. ఇలా గాజులు తొడుగుతూ

Read More