హీరో రాజశేఖర్ తమ్ముడు కూడా హీరోనే… మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నాడో తెలుసా?

సినిమా పరిశ్రమలో ఒకరు హిట్ అయితే చాలు వారి వారసులు వారి వెనక వచ్చి తామేమిటో నిరూపించుకోవాలని తహ తహలాడి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. వారిలో కొంత మంది

Read more