సిల్క్ స్మితను మోసం చేశారా .. అవునంటున్న ఆమె బ్రదర్… ఎవరో తెలుసా?

సిల్క్ స్మిత అంటే అప్పట్లో ఖచ్చితంగా ఆమె పాట ఒకటి సినిమాల్లో ఉండి తీరాల్సిందే. ఆమె మత్తైన కళ్ళతో ఆడియన్స్ ని మైమరపించిన సిల్క్ స్మిత పాటవుంటే

Read more

సిల్క్ స్మిత సంపాదన అంతా ఏమి చేసిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

ఒక్కసారి తెరమీద కనిపిస్తే చాలు తమకు కాసుల పంటపండుతుందని చాలామంది దర్శక నిర్మాతలు ఆమె గురించి భావించేవారు. ఆమె సిల్క్ స్మిత. సెక్స్ సింబల్ గా నిల్చిన

Read more