సింగర్ చిత్ర భర్త గురించి ఎవరికి తెలియని కొన్ని నిజాలు

లేకలేక పుట్టిన బిడ్డను  అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటున్న సింగర్ చిత్రకు తీరని వేదన మిగిల్చింది. పాపను తీసుకుని భర్తతో సహా దుబాయి లైవ్ ఈవెంట్ కి వెళ్లిన చిత్ర పుట్టేది

Read more