పసుపులో ఈ రెండింటిని కలిపి రాస్తే ముఖం మీద మచ్చలు లేకుండా తెల్లగా మెరిసిపోతుంది

Pasupu face Care Tips : ఎండ, కాలుష్యం కారణంగా ముఖం జిడ్డుగా, నల్లగా మారుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ముఖాన్ని అందంగా జిడ్డు లేకుండా ఎలా చేసుకోవాలో

Read more

ఇలా చేస్తే చాలు 2 రోజుల్లో ముఖం మీద మొటిమలు,నల్లని మచ్చలు లేకుండా మెరుస్తుంది

How to get clear skin : ముఖం అందంగా తెల్లగా మెరిసిపోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అయితే చాలా మందికి ముఖం మీద నల్లని మచ్చలు,మొటిమలు

Read more

5 నిమిషాల్లో ఎంతటి నల్లటి ముఖం అయిన తెల్లగా మారుతుంది

Skin Care Tips In Telugu :ఈ రోజుల్లో ఆడ,మగ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. దాని కోసం రకరకాల ప్రయత్నాలను

Read more