హీరోయిన్ మాలాశ్రీ ‘చెల్లెలు’ కూడా స్టార్ హీరోయిన్ అని మీకు తెలుసా?

సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్ సిస్టర్స్ చాలామంది ఫీల్డ్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. జయసుధ సిస్టర్ సుభాషిణి మొదలుకుని రాధ,అంబికా, ఇలా ఎందరో హీరోయిన్స్ సిస్టర్స్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి

Read more