మనీ మనీ సినిమాలో నటించిన సురభి ఇప్పడు ఎక్కడ ఎలా ఉందో తెలిస్తే మతిపోతుంది

మిగిలిన మాట ఎలా ఉన్నా తెలుగు సినీ రంగంలో నటించి మెప్పిస్తే, అది ఒక సినిమా అయినా కావచ్చు అలాంటి వాళ్ళను తెలుగు ప్రేక్షకులు జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటారు.

Read more