జూన్ 21 సూర్యగ్రహణం నుంచి ఈ3 రాశుల వారికీ పట్టిందల్లా బంగారమే…మీ రాశి ఉందా…?

2020 జూన్ నెలలో 21వ తేదీన సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఆదివారం నాడు వచ్చే అమావాస్య రోజున ఎన్నో శక్తులు ఉంటాయి. పైగా ఈ సారి అమావాస్య,

Read more

జూన్ 21,2020 సూర్యగ్రహణం పట్టు,విడుపు సమయాలు

2020 జూన్ 21వ తేదీన జేష్ఠ బహుళ అమావాస్య ఆదివారం రోజు రాహుగ్రస్త పాక్షిక సూర్యగ్రహణము మృగశిర నక్షత్రం సింహ లగ్నంలో ఏర్పడబోతోంది. గ్రహణం సమయంలో స్నానము,

Read more

జూన్ 21 సూర్యగ్రహణం నుంచి ఈ రాశుల వారికీ పట్టిందల్లా బంగారమే…మీ రాశి ఉందా…?

2020 జూన్ నెలలో 21వ తేదీన సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఆదివారం నాడు వచ్చే అమావాస్య రోజున ఎన్నో శక్తులు ఉంటాయి. పైగా ఈ సారి అమావాస్య,

Read more

మూతపడనున్న తిరుమల ఆలయం.. అయోమయంలో భక్తులు

కలియుగ వైకుంఠంగా పేరొందిన తిరుమల వెంకటేశ్వరుడిని రోజుకు కొన్ని లక్షల మంది దర్శించుకుంటారు.ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయాల్లో తిరుమల కూడా ఒకటి.ఇక్కడి వచ్చి ఒక్కసారి వెంకటేశ్వరుడిని

Read more

2019 జనవరి 5న సూర్యగ్రహణం ఇండియాలో కనిపిస్తుందా…. నియమాలు పాటించాలా? వంటి సందేహాలకు సమాధానం

2019 వ సంవత్సరంలో జనవరి 5 వ తారీఖున సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. సూర్యగ్రహణం అమావాస్య రోజున ఏర్పడుతుంది. ఈ సూర్య గ్రహణం జనవరి 5,6,తెధీలలో పాక్షికంగా ఏర్పడుతుంది.ఖగోళంలో

Read more