కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న తాగుబోతు రమేష్ రియల్ లైఫ్

తెలుగు కమెడియన్ లలో మందు అనగానే గుర్తుకువచ్చే పేరు తాగుబోతు రమేష్. తెలుగు కమెడియన్ లలో తన మార్క్ నటనతో నవ్విస్తూ దూసుకుపోతున్న తాగుబోతు రమేష్ జీవితమే

Read more