చింతపండుతో ఇలా చేస్తే ముఖం,మెడ మీద ఉన్న సన్ టాన్, మురికి,జిడ్డు 5 నిమిషాల్లో పూర్తిగా మాయం అవుతుంది

Sun tan removal with tamarind : ముఖం మీద సన్ టాన్ వచ్చి ముఖం నల్లగా మారిపోతుంటుంది. అలాగే దుమ్ము,ధూళి కూడా ముఖాన్ని జిడ్డుగా మార్చేస్తాయి.

Read more