తెలంగాణ శకుంతల చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక ఎలా ఇబ్బంది పడిందో తెలుసా?

సినిమా వాళ్ళ అందరి జీవితాలు పైకి కనిపించేంత గొప్పగా ఉండవు. ఎవరి కష్ఠాలు వారివే అన్నారు పెద్దలు. ఇక తెలంగాణా శకుంతలగా పేరుతెచ్చుకున్న కడియాల శకుంతల నిజానికి

Read more