ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే టాలీవుడ్ 7 స్టార్ ఫిమేల్ కమెడియన్స్

నవ్వడం ఒక భోగం. నవ్వించడం ఒక యోగం. నవ్వలేకపోవడం ఒక రోగం. ఇవి ఓ మహా కవి మాటలు. ఈ మాటలని మన తెలుగు చిత్ర దర్శక

Read more