ఎన్టీఆర్ మిస్ చేసుకున్న 11 సినిమాలలో 10 సూపర్ హిట్… అవి ఏమిటో ఒక లుక్ వేయండి

ఎన్టీఆర్ మిస్ చేసుకున్న 11 సినిమాలలో 10 సూపర్ హిట్… అవి ఏమిటో ఒక లుక్ వేయండి
Jr.Ntr Rejected 10 Block Buster Movies

1. దిల్
2. అతనొక్కడే
3. ఆర్య
4. భద్ర
5. కృష్ణ
6. కిక్
7. ఎవడు
8. ఊపిరి
9. శ్రీమంతుడు
10. రాజా ది గ్రేట్
11. నా పేరు సూర్య