మాతృమూర్తి మాధుర్యాన్ని తెలిపే అందమైన కోట్స్ – 2

* అమ్మ.. నాకు మాటలు నేర్పమంటే తను కూడా నాలానే మాట్లాడుతుంది. అమ్మ.. నేను పలికే కొత్త కొత్త మాటలకి అర్థాలు చెప్పే నిఘంటువు. అమ్మ.. చందమామ

Read more

మాతృమూర్తి మాధుర్యాన్ని తెలిపే అందమైన కోట్స్ – 1

* ‘‘అమ్మ లేకపోతే జననం లేదు. అమ్మ లేకపోతే గమనం లేదు. అమ్మ లేకపోతే సృష్టిలో జీవం లేదు. అమ్మే లేకపోతే అసలు సృష్టే లేదు’’.. కంటిపాపలా

Read more

అమ్మ ప్రేమ దక్కినవాడే కోటీశ్వరుడు

అమృతం తాగిన వాళ్లు దేవతలు దేవుళ్లు… అది కన్నబిడ్డలకు పంచే వాళ్లే అమ్మానాన్నలు…. అమృతం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు గాని అమ్మ ప్రేమ ముందు అది దిగదుడుపే.

Read more

పురాణాల్లోని ఈ అమ్మ పాత్రలు ఎప్పటికీ ఆదర్శమే!

అమ్మను మించిన దైవం లేదు. అవును ప్రతి ఒక్కరికీ అమ్మే ఆది గురువు. పుట్టిన తర్వాత పిల్లలు నేర్చుకునే మొదటి భాష అమ్మ. అమ్మ పొత్తిళ్లలోనే శిశువుకు

Read more

అంతర్జాతీయ మాతృ దినోత్సవం (Mothers Day) ఎలా ప్రారంభం అయింది

కని పెంచిన తల్లి గొప్పతనాన్ని గుర్తుతెచ్చుకోవడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం మే నెలలోని రెండవ ఆదివారం (ఎక్కువ దేశాలలో) నాడు జరుపుకుంటారు. ‘మదర్ ఆఫ్ గాడ్స్’గా పిలువబడుతున్న

Read more