సంక్రాంతి రోజు ఏ రాశివారు ఏ దానం చేస్తే మంచిదో తెలుసా?

Makar Sankranti 2021 : హిందువులకు మకర సంక్రాంతి చాలా ప్రత్యేకమైనది.సంక్రాంతి సమయంలో సూర్యుడు ధనస్సు రాశి నుండి మకరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రోజు ఏ రాశివారు

Read more

12 రాశులవారు ఏ దేవుళ్లకు ఎలాంటి తాంబూలం సమర్పిస్తే బాధలు తొలగిపోతాయో తెలుసుకోండి

12 రాశుల్లో పుట్టిన జాతకులు రాశి ప్రకారం ఏ దేవునికి ఏ తాంబూలం సమర్పించి వేడుకుంటే.. ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయనేది తెలుసుకుందాం.. 1. మేషం తాంబూలంలో మామిడి పండును

Read more