అవాలే కదా అనుకుంటే పొరపాటు… ఎన్నిలాభాలో తెలిస్తే…

Mustard seeds Benefits in telugu :ప్రతి ఇంటిలో వంట గదిలో పోపుల పెట్టెలో ఆవాలు కచ్చితంగా ఉంటాయి. ఏ కూర చేసినా ఆవాలు తప్పనిసరిగా వాడతారు.

Read more

కీళ్ల నొప్పులకు ఆవాల చిట్కా

ఆంధ్ర అంటే ‘ఆవకాయ’ కు పెట్టింది పేరు. ఆవకాయలో ఆవపిండిదే పెద్దపీట. అంతేకాదు రోజువారీ కూర తాలింపులోనూ ఆవాలు తప్పనిసరే. పరిమాణంలో ఎంత చిన్నగా ఉంటాయో అంత

Read more