అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం ఖచ్చితంగా కొనాలా….కొనకపోతే…???

అక్షయ తృతీయ అనబడే వైశాఖ శుద్ధ తదియ రోజున కృతయుగం ప్రారంభమైనదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈరోజున శ్రీ మహా విష్ణువు పరశురామావతారాన్ని ధరించాడని పురాణాలు చెపుతున్నాయి. అక్షయ

Read more