అమల నాగార్జున జీవితంలోకి రాకముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు…. నమ్మలేని నిజాలు

నటీ నటులకు కొన్ని ఇష్టా ఇష్టాలు ఉంటాయి. అయితే వాటిల్లో కొన్ని నెరవేరతాయి. మరికొన్ని అలానే ఉండిపోతాయి. అయితే కొందరు మంచి పనులు చేయాలని సంకల్పించి ఎలాగోలా

Read more