కలల రాకుమారుడు అరవింద్ స్వామి జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో తెలుసా?

సినిమావాళ్ళకు కష్టాలు ఏమీ ఉంటాయి అనుకుంటాం. కానీ మామూలు జనం లాగే వాళ్లకు కష్టాలు,పుట్టెడు దుఃఖం ఉంటాయి. రోజా సినిమాలో తన నటనతో ఆడియన్స్ లో మంచి

Read more