171 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన చేప మందు వెనుక దాగిన నిజం

హైదరాబాద్ అనగానే చార్మినార్ స్పృహలోకి వస్తుంది. ఆతరువాత ఘుమఘుమ లాడే బిర్యానీ కూడా నోరూరిస్తుంది. ఇక మృగశిర వచ్చిందంటే ఆస్తమా రోగులకు వేసే చేపమందు గుర్తుకు వస్తుంది.

Read more