మీ పుట్టిన రోజు (బర్త్ డే ) ప్రకారం మీరు దేవున్నికి ఎన్ని వత్తులతో దీపారాధన చేయాలో తెలుసా ఏంటో మీరే తెలుసుకోండి

పూజలో ప్రధానమైనది దీపారాధన. అంతేకాదు నిత్య దీపారాధన భారతీయుల సంప్రదాయం. ఉదయం, సాయంత్రం ఇంట్లో వెలిగించిన దీపం ఐశ్వర్యకారకమని అని ధార్మిక గ్రంథాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఏదైనా కోరిక

Read more
error: Content is protected !!