దీపారాధన చేసే సమయంలో ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా?

Deeparadhana mistakes in telugu :సాదరణంగా దీపారాధన చేసే సమయంలో చాలా సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కొంత మంది తెలియక కొన్ని తప్పులను చేస్తూ ఉంటారు.

Read more

8 శనివారాలు ఖచ్చితంగా ఇలా చేస్తే… దోషాలన్నీ పోయి, అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి…

Eight Saturdays Deeparadhana :శనివారం అనగానే గుర్తుకువచ్చే దేవుడు, ఆ కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి. అలాగే ఆపదలు రాగానే ఆదుకొమ్మని అడిగేది, ఆ ఆపదమోక్కులవాడినే. మన

Read more

దీపారాధన చేయడానికి ఏ నూనెను ఉపయోగించాలి?

Benefits Of Deeparadhana :హిందువులు పూజ చేసే సమయంలో దీపారాధన చేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా దీపం పెట్టడం వల్ల మనలో దాగిఉన్న దైవిక శక్తి మేల్కొంటుంది

Read more