fathers day

Politics

జూన్ 21వ తేదీ అంటే ఈ రోజు (ఆదివారం) ఏడు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి….అవి ఏమిటో ….?

జూన్ 21వ తేదీకి చాలా చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. ఒక్క రోజే ఏడు ప్రత్యేక రోజులకు వేదిక కానుంది. ఒకే రోజు ఏడు‘డే’లు రానున్నాయి. వీటిల్లో ప్రపంచం

Read More