హరిహరన్ టాప్ సింగర్ ఎందుకయ్యారో తెలుసా….ఎవరి ప్రభావం ఉందో తెలుసా?

సినీ నేపథ్య గాయకుడిగా పలుమార్లు జాతీయ పురస్కారాలు పొందిన టాప్ సింగర్ సంగీత స్వర చక్రవర్తి హరిహరన్ కి గజల్ గాయకుడిగా ఎంతో పేరుంది. ఈయన పేరు

Read more