గమ్యం సినిమా వెనక కొన్ని నమ్మలేని నిజాలు…ఎన్ని కోట్ల లాభమో?

ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ అయినప్పటికీ సినిమా డైరెక్టర్ అని చెప్పుకోవడం గొప్పగా ఉంటుందని అతడి భావన. ఎం ఎస్ కంప్యూటర్స్ చేయడానికి యు ఎస్ వచ్చి, సినిమాలమీద ఇంటరెస్ట్

Read more