జెమినీ గణేశన్ పిల్లలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా?

తమిళనాట కాదల్ మన్నన్ గా గుర్తింపు పొందిన జెమినీ గణేశన్ అలమేలు, పుష్పవల్లి, సావిత్రి, జూలియానాలను పెళ్లిచేసుకున్నారు. మొదటి ముగ్గురు భార్యల ద్వారా జెమినీ ఏడుగురు కుమార్తెలను

Read more