god rings

Devotional

దేవుళ్ళ ఉంగరాలను స్త్రీలు ధరించవచ్చా? వీటిని ఇంట్లో ఉంచవచ్చా?

దేవుళ్ళ ఉంగరాలను స్త్రీలు ధరించావచ్చా అనే సందేహం కలుగుతుంది. నిస్సందేహంగా దేవతా మూర్తుల ఉంగరాలను స్త్రీలు ధరించవచ్చు. అయితే నెలసరి బుతుక్రమం వచ్చు సమయములందు తీసివేసి, 5

Read More