1 స్పూన్ పొడి ఇలా తీసుకుంటే చాలు డయాబెటిస్ తగ్గటమే కాకుండా రక్తహీనత కూడా ఉండదు

jack fruit powder: డయాబెటిస్ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే దాన్ని తగ్గించుకోవటం చాలా కష్టం. అలాగే జీవితకాలం మందులు వాడాల్సిందే. డయాబెటిస్ రాకముందు జీవనవిధానం ఒకలా ఉంటే డయాబెటిస్

Read more