హీరో,హీరోయిన్స్ మీద గాసిప్స్ రాస్తున్నాడనే నెపంతో యాక్టర్స్ అంతా కలిపి జర్నలిస్ట్ ని ఎలా చంపారో తెలుసా?

సినిమా పత్రికలంటే సినిమా వాళ్ళని ఆకాశానికి ఎత్తేయడమే కాదు,ఫలానా సినిమా ఇలా ఉంది,అలా వుంది అని రాస్తూ, నటీనటుల చీకటి కోణాల్ని కూడా ఎత్తి చూపడం సినిమా

Read more