ఇలా చేస్తే పగిలిన,నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Black lips to pink lips : పెదాలు నల్లగా లేకుండా గులాబీ రంగులో మెరిసిపోతూ ఉంటే చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. అయితే ఆహారపు అలవాట్లు., ధూమపానం,

Read more

తేనెలో ఇది కలిపి రాస్తే పగిలిన పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Lips Care Tips In telugu : చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు పెదాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే చలి కాలంలో ఉండే చలిగాలుల కారణంగా

Read more

పెదాలు పగిలి మంట పెడుతున్నాయా… అయితే ఈ టిప్స్ మీకోసమే

cracked lips Tips In Telugu :మనలో చాలామంది పెదవులు కాలంతో సంబంధం లేకుండా పగిలి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. పెదాలు పగిలినప్పుడు తీవ్రమైన మంట

Read more