ప్రతి రోజు శ్రీవారికి ఎన్ని పూలదండలు వేస్తారో తెలుసా?

ఏడుకొండలవాడా ఆపదలమొక్కులవాడా అంటూ ఎంతో ఆర్తిగా వెళ్లే మనకు ఆ స్వామిని చూసే భాగ్యం కొన్ని నిమిషాలే. ఆ సమయంలో స్వామి వారి మెడలో ఎన్ని పూదండలు

Read more

8 శనివారాలు ఖచ్చితంగా ఇలా చేస్తే… దోషాలన్నీ పోయి, అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి…

శనివారం అనగానే గుర్తుకువచ్చే దేవుడు, ఆ కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి. అలాగే ఆపదలు రాగానే ఆదుకొమ్మని అడిగేది, ఆ ఆపదమోక్కులవాడినే. మన జీవితంలో శని దేవిని

Read more