చిరంజీవికి మెగాస్టార్ బిరుదు వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వటం ఖాయం

మెగాస్టార్ అనగానే మనకు వెంటనే చిరంజీవి గుర్తుకువస్తారు. మెగాస్టార్ కి 30 సంవత్సరాలని అంటున్నారు. ఆశ్చర్యమగా ఉందా?చిరంజీవికి వయస్సు 60 సంవత్సరాలు దాటింది కదా? చిరంజీవి వ్యక్తిగా

Read more