వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే మసాలా మజ్జిగ చేసుకోండి…. సమ్మర్ లో కూల్ కూల్ గా……

Summer Drink : వేసవి కాలం వచ్చేసింది వచ్చేసింది. ఎండలు పెరిగిపోయాయి. ఎండలో బయటకు వెళ్లి వచ్చామంటే శరీరంలో సత్తువ అంతా స్ట్రా వేసుకొని ఎవరో పీల్చేసినట్టే..శ్రమతో

Read more