అమెరికా అమ్మాయి మెరీనా పెళ్లి ఎంత విచిత్రంగా జరిగిందో?

టివి చానల్స్ లో వచ్చే టివి సీరియల్స్ కి ఉండే గిరాకీ మామూలు రేంజ్ లో లేదు. ఇక వీటిల్లో నటించే వాళ్లకు క్రేజ్ అలానే ఉంది.

Read more