monday

Devotional

Monday:సోమవారం నాడు మర్చిపోయి కూడా ఈ పనులు చేయకూడదు… ఆ పనులు ఏమిటో తెలుసా?

Monday:సోమవారం నాడు మర్చిపోయి కూడా ఈ పనులు చేయకూడదు… ఆ పనులు ఏమిటో తెలుసా.. మనలో చాలా మంది జాతకాలను నమ్ముతారు. అలాగే కొంత మంది జాతకాలను

Read More