నమ్రత తన ప్రేమ గురించి మహేష్ కంటే ముందు ఏ హీరోకి చెప్పిందో తెలుసా?

మహేష్ బాబు సతీమణి నమ్రత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ప్రస్తుతం తన భర్త బిజినెస్ విషయాలను మొత్తం నమ్రత నే డీల్ చేస్తున్నారు. ఇక కుటుంబ

Read more