వైఎస్ భారతి – నారా బ్రాహ్మణి వీరిద్దరిలో ఎవరు బెస్ట్ చూడండి

రెండు కుటుంబాలకు చెందిన వైఎస్ భారతి – నారా బ్రాహ్మణి ఇంచుమించు సమ ఉజ్జీలే. ఇద్దరూ శక్తిమంతులే. ఇద్దరూ తమతమ పరిధిలో వ్యాపార సంస్థలను నిర్వహిస్తున్న వారే.

Read more

నారా బ్రాహ్మణి కి అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? నమ్మలేని నిజాలు

గొప్పింటి పిల్లలు, పెద్దింటి పిల్లలు అంటుంటాం. కరక్టే కానీ,ఏ ఇంటి బిడ్డ అయినా,ఆడ మగా తేడా లేకుండా స్వతంత్ర భావాలతో ఎదగనీయాలి. అది వ్యాపార రంగమైనా, రాజకీయరంగమైనా,

Read more