మందార ఆకులతో ఈ 2 ఆకులు కలిపి ఇలా చేస్తే ఎంత పలచగా ఉన్న జుట్టు అయినా ఒత్తుగా నల్లగా పెరుగుతుంది

Hair Fall Tips Neem Leaves : ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రదాన సమస్యల్లో జుట్టు రాలే సమస్య ఒకటి. ఈ సమస్య

Read more

దీన్ని జుట్టుకి బాగా పట్టించి మసాజ్ చేస్తే తలలో పేలు పోయి…జీవితంలో ఉండవు

Lice Home Remedies : తలలో పేలు ఈలు ఉన్నాయంటే విపరీతమైన దురద వస్తుంది. అలాగే చాలా చికాకుగా ఉంటుంది. పేలను తగ్గించటానికి ఒక మంచి చిట్కా

Read more