నేనింతే హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

Telugu actress Siya Gautham :ఇండస్ట్రీలోని వాళ్ళ కష్టాలను వాస్తవంగా తెరకెక్కించిన మూవీస్ లో రవితేజ హీరోగా చేసిన నేనింతే సినిమాను ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలి. రవితేజ ఇంకా

Read more

ఈ హీరోయిన్ ని గుర్తు పట్టారా…ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

Telugu actress Siya Gautham :ఇండస్ట్రీలోని వాళ్ళ కష్టాలను వాస్తవంగా తెరకెక్కించిన మూవీస్ లో రవితేజ హీరోగా చేసిన నేనింతే సినిమాను ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలి. రవితేజ ఇంకా

Read more