ఉల్లిపాయను కోసి ఆలా ఉంచితే….విషంగా మారుతుందా?

onion Cutting :ఉల్లిపాయలో ఉండే ఘాటైన వాసన కారణంగా, ఉల్లిపాయను సగానికి కోసి ఆలా ఉంచితే బ్యాక్టీరియా, సూక్ష్మజీవులను ఆకర్షిస్తుంది. అందువల్ల కోసి ఆలా ఉంచిన ఉల్లిపాయలో

Read more