అమెజాన్ లో చిన్న వస్తువు అయినా పెద్ద బాక్స్ లో పంపించడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా?

ప్రస్తుత యాంత్రిక యుగంలో ఎవరికీ ఖాళీ ఉండడం లేదు. దీనికి తోడు ఆన్ లైన్ లో అన్నీ అందుబాటులోకి రావడం,ఆఫర్స్ కూడా ఇవ్వడం,తగ్గింపు ధరకే రావడం వంటి

Read more