ఈ హీరోయిన్ ఎక్కువగా అగ్ర హీరోలకు తల్లిగా నటించింది… ఎవరో గుర్తు పట్టారా?

సినిమా రంగంలోకి తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోడానికి ఎక్కువమంది వస్తుంటారు. అందులో కొందరు సక్సెస్ అవుతారు. మరికొందరు కొంతమేరకు విజయం నమోదుచేసుకుని వేరే పాత్రలవైపు దృష్టిపెట్టి రాణిస్తారు. వయస్సు

Read more