కోట్ల రూపాయిల ఉద్యోగాన్ని వదిలి సినిమాల్లోకి వస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు…ఎందుకో తెలుసా?

నటన ఎవరి సొత్తు కాదు .. అదో కళా తృష్ణ… తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోడానికి ఎందరో ప్రయత్నాలు చేస్తూనే వున్నారు .. మరికొందరు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండానే

Read more