ఈ దుంపలను తింటున్నారా…ఈ విషయాలు తెలిస్తే అసలు నమ్మలేరు

Potato sprouts : బంగాళాదుంప అంటే ఇష్టం లేని వారు ఎవరు ఉండరు. బంగాళాదుంపతో వేపుళ్ళు,కూర,చిప్స్,మసాలా గ్రేవీలు వంటివి చేసుకుంటారు. మనం ఒక్కోసారి బంగాళాదుంపలు చవకగా వస్తున్నాయని

Read more