డాక్టర్ అయిన ప్రభాకరరెడ్డి యాక్టర్ గా మారటానికి గల కారణాలు ఏమిటో తెలుసా? నమ్మలేని నిజాలు

డాక్టర్ అవ్వబోయి యాక్టర్ అయ్యానని చాలామంది చెప్పడం విన్నాం. కానీ అదేదో గౌరవ డాక్టరేటు మరోటో కాకుండా ఏకంగా ఎంబిబిఎస్ డాక్టర్ చదివి జాబ్ కూడా వదిలేసి

Read more