నటి పుష్పలత గురించి ఎందుకు ఎవరూ పట్టించుకోలేదో తెలుసా? ఆమె కూతురు టాప్ హీరోయిన్?

తల్లి పాత్రల్లో కరుణ రసం పండించి ,ముదుసలి పాత్రలో దీనంగా నటించి ప్రేక్షకుల మదిలో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న నటి పుష్పలత. ఒకప్పుడు హీరోయిన్ గా చేసి

Read more