రైజింగ్ రాజు కష్టాలు…. జబర్దస్త్ గురించి కొన్ని నమ్మలేని నిజాలు

విమర్శలు ఎన్ని వస్తున్నా ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్తున్న కళాకారులకు మూడు పూటలా తిండి పెడ్తున్న కార్యక్రమంగా జబర్దస్త్ నిలిచిందని చెప్పవచ్చు. టిఆర్పి రేటింగ్

Read more